ประวัติบริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ภายใต้การบุกเบิกของคุณปิยะ พรปริญญา พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่จังหวัดสุรินทร์ในนามบริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มานานกว่า 30 ปี (ข้อมูล ณ ปี2547)

บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 ไร่ เลขที่ 62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2703-3888
เริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547
ซึ่งบริหารงานโดยคุณศักดา พรปริญญาและคุณยรรยง รวิรุจิพันธ์ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจแบบ One – Stop Service ซึ่งเน้นการบริการครบวงจรในแบบตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่และศูนย์บริการหลัง การจำหน่าย ประกอบด้วยสำนักงานมีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ศูนย์บริการซ่อมทั่วไปมีพื้นที่กว่า 1,040 ตรม. หรือ 17 ช่องจอด และศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมีพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตรหรือจำนวน 33 ช่องจอด และมีพนักงานในการปฏิบัติงานเริ่มต้นทั้งสิ้นจำนวน 223 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์บริการที่ครบวงจร และทันสมัยรวมถึงมีพื้นที่ใหญ่ที่ สุดในจังหวัดสมุทรปราการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552)
ต่อมา ในปี 2551
บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด ได้ดำเนินการเปิดโชว์รูมขายรถยนต์ใหม่พร้อมศูนย์บริการที่ครบวงจรเป็น สาขา ที่ 2 บนพื้นที่ 7 ไร่ เลขที่ 188,188/1.188/2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีศูนย์บริการซ่อมทั่วไปมีพื้นที่ 19 ช่องซ่อม และศูนย์ซ่อมตัวถังแสะสีจำนวน 31 ช่องซ่อม และมีพนักงานในการปฏิบัติงานเริ่มต้นทั้งสิ้นจำนวน 148 คน
ต่อมา ในปี 2556
บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด ได้ดำเนินการเปิดโชว์รูมขายรถยนต์ใหม่พร้อมศูนย์บริการที่ ครบวงจรเป็นสาขา ที่ 3 บนพื้นที่ 4 ไร่ เลขที่ 821 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์บริการซ่อมทั่วไปมีพื้นที่ 23 ช่องซ่อม และศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำนวน 19 ช่องซ่อม และมีพนักงานในการปฏิบัติงานเริ่มต้นทั้งสิ้นจำนวน 67 คน
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัท
บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด ที่ต้องการเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานโตโยต้าพร้อมให้บริการที่รวดเร็วแบบครบวงจร เอาใจใส่ในการบริการทั้งก่อน และหลังการจำหน่าย โดยพนักงานที่สุภาพเรียบร้อยมีความสามารถและประสบการณ์ เป็นกันเองจริงใจพร้อมให้คำแนะนำในการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนบริษัทฯ ที่ว่า
จริงใจในบริการ รวดเร็วเหนือมาตรฐาน ครบวงจรในที่เดียว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน
พร้อมควบคู่กับโครงการมอบน้ำใจสู่สังคม
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
LINE ID :
@TOYOTASUVARN
SOCIAL
WITH JOIN US
VISITOR :